تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

مباحث این سایت،‌ یادداشت ها و تقریرهای درسی «دانش جویی» است که بزرگترین افتخارش جستجوگر دانش و حقیقت بودن است. دانش و علم و حقیقتی که آن را در پرتو قرآن و حدیث یافته است.

۱ مطلب با موضوع «تدریس :: تاریخ حدیث» ثبت شده است

نقد و فهم حدیث

متن سخنرانی استاد طاهرزاده در خصوص ماه رجب که مطالعه آن به همه علاقه مندان، بویژه دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث توصیه می شود.


فراتر از اصل موضوع که بیان اهمیت و جایگاه و فضائل ماه رجب است، یکی دیگر از نکات قابل تأمل در این سخنرانی، آموزش چگونگی تأویل روایات و روش نقد احادیث بواسطه عرضه به قرآن کریم، تاریخ اسلام و دیگر روایات مشابه یا خانواده احادیث است.


به همین دلیل مطالعه این متن به دانشجویان این رشته توصیه می شود.!!!


دریافت
عنوان: فضائل ماه رجب - استاد طاهرزاده

  • محمد جانیپور