تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

مباحث این سایت،‌ یادداشت ها و تقریرهای درسی «دانش جویی» است که بزرگترین افتخارش جستجوگر دانش و حقیقت بودن است. دانش و علم و حقیقتی که آن را در پرتو قرآن و حدیث یافته است.

۲ مطلب با موضوع «تدریس :: تفسیر قرآن کریم :: تاریخ تفسیر» ثبت شده است

این کتاب در حقیقت تقریر درسهای دکتر احمد پاکتچی در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1387 می باشد که توسط اینجانب مستند سازی و تدوین شده است.


تاریخ تفسیر قرآن کریم مجمدجانی پور


تاریخ تفسیر قرآن کریم محمد جانیپوردریافت فهرست کتاب
.

  • محمد جانیپور


این جزوه درسی برای کلاس تاریخ تفسیر قرآن کریم (1) تهیه شده است


دریافت

  • محمد جانیپور