تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

مباحث این سایت،‌ یادداشت ها و تقریرهای درسی «دانش جویی» است که بزرگترین افتخارش جستجوگر دانش و حقیقت بودن است. دانش و علم و حقیقتی که آن را در پرتو قرآن و حدیث یافته است.

۳ مطلب با موضوع «تدریس :: فن ترجمه عربی» ثبت شده است


مقدمه ترجمه قرآن استاد بهبودی


یکی از منابعی که پیشنهاد می کنم حتما دانشجویان درس فن ترجمه عربی و ترجمه شناسی قرآن کریم مطالعه کنند، مقدمه ای است که استاد محمد باقر بهبودی بر ترجمه قرآن خود نگاشته اند. نکات بسیار عمیقی در این ترجمه که رهآورد سالها تجربه است، نهفته می باشد.


دریافت  • محمد جانیپور


متون عربی جهت ترجمه دانشجویان مقطع کارشناسی

(بخش اول)


دریافت


(بخش دوم)

دریافت


  • محمد جانیپور

فن ترجمه عربی

منبع کلاس فن ترجمه عربی

(دانشجویان ترم پنجم علوم قرآن و حدیث)


جهت دریافت کلیک کنید
  • محمد جانیپور