تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

تأملاتی در حوزه علوم قرآن و حدیث

یادداشت های قرآنی و حدیثی دکتر محمد جانیپور

مباحث این سایت،‌ یادداشت ها و تقریرهای درسی «دانش جویی» است که بزرگترین افتخارش جستجوگر دانش و حقیقت بودن است. دانش و علم و حقیقتی که آن را در پرتو قرآن و حدیث یافته است.دانشجویان عزیز و گرامی لازم است با توجه به موضوع درس خود، به بخش (طبقه بندی موضوعی)، زیرشاخه (تدریس) مراجعه کرده و مطالب مرتبط با درس خود از آن قسمت دریافت کنند.


لازم به ذکر است که این بخش به تدریج، به روز رسانی شده و مطالب و منابع جدید در ذیل آن قرار خواهد گرفت. لذا توصیه می شود در فواصل زمانی مشخصی، لینک مربوطه را بازبینی فرمائید.


با تشکر